Ocena brak

Kwoty wolne od potrącenia

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Potrącenia w przypadku egzekwowania należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia, w przypadku egzekwowani innych należności lub potrącenie zaliczek pieniężnych – połowy wynagrodzenia.

Podobne prace

Do góry