Ocena brak

Kwota wyrównawcza części podstawowej subwencji ogólnej dla budżetu gminy

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Kwotę wyrównawczą; stanowiącą element składowy części podstawowej subwencji ogólnej. Kwota wyrównawcza przysługuje gminom w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych, na jednego mieszkańca  zw. wskaźnikiem G, jest mniejszy aniżeli 85 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, zw. Wskaźnikiem P.

Wskaźnik G są to podstawowe dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do podstawowych dochodów podatkowych gmin zalicza się:

- dochody płynące z podatku od nieruchomości,

- dochody płynące z podatku rolnego,

- dochody płynące z podatku leśnego,

- dochody płynące z podatku od środków transportowych,

- dochody płynące z karty podatkowej,

- dochody płynące z podatku od czynności cywilno – prawnych

- dochody płynące z opłaty skarbowej

- dochody płynące z opłaty eksploatacyjnej,

- dochody z udziałów,

- i inne.

Podobne prace

Do góry