Ocena brak

Kwestia nobilitacji prawa przez socjologię prawa

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Niezależnie od tej bieżącej, krytycznej oceny aktualnie obowiązującego w Polsce prawa pozytywnego, jeśli jakaś szczegółowa dziedzina wiedzy nobilituje prawo jako instytucję społeczną trwającą przez stulecia, jest nią z pewnością socjologia prawa. Dlatego jej rola w edukacji prawniczej nie powinna być marginesowa. Zdawał sobie z tego sprawę Petrażycki, a współcześnie tak wybitni uczeni, jak Jurgen Habermas czy Niklas Luhmann.Dlaczego socjologia prawa nobilituje prawo i przydaje mu dostojeństwa? Dlatego przede wszystkim, że ukazuje prawo w działaniu i w kulturze.A ponad to rozszerza domenę prawa poza zbiór norm (kodeksów,ustaw) oficjalnie ustanowionych przez państwo, stoi, bowiem na stanowisku pluralizmu prawa, zwłaszcza, jeśli rozpatruje się prawo w wymiarze ponadlokalnym.

Dla socjologii prawa państwo nie jest jedynym suwerenem prawnym, a reguły porządku społecznego, to jest normy religijne, moralne i obyczajowe, uznaje się za zdecydowanie starsze niż przepisy prawa. Socjologia prawa stoi również na stanowisku, o czym już wspominałem, że znaczna cześć rozstrzygnięć prawnych (lub quasi-prawnych) zapada poza salą sądową i instytucjami wymiaru sprawiedliwości w toku, codziennych interakcji, jakie ludzie ze sobą nawiązują.

To przede wszystkim socjologia prawa usiłuje poznać prawo w jego roli jednego z zasadniczych" instrumentów celowych zmian społecznych oraz stara się dociec, jakie są ogólne prawidłowości rozwoju prawa i jego związki z przemianami życia społecznego gospodarczego i politycznego. I wreszcie, jeśli jakaś dyscyplina stara się wykorzystać w studiach nad prawem metody wypracowane w naukach humanistycznych i społecznych, to jest nią w głównej mierze socjologia prawa.

Podobne prace

Do góry