Ocena brak

Kwasy, zasady i sole

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

Kwasy

Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H+, niektóre z nich:

HCl – kwas solny (chlorowodorowy)

H2S – kwas siarkowodorowy

HNO3 – kwas azotowy

H2CO3 – kwas węglowy

H2SiO3 – kwas krzemowy

H2SO4 – kwas siarkowy

H3PO4 – kwas fosforowy

CH3CO2H – kwas octowy

Dysocjacja kwasów

Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych, np.

HCl › H + + Cl -

HNO3 › H+ + NO3-

H2SO4 › 2H+ + SO42-

CH3CO2H › CH3CO2- + H+

Zasady

Są to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne aniony wodorotlenkowe OH–, niektóre z nich:

NaOH – zasada sodowa (wodorotlenek sodu)

KOH – zasada potasowa (wodorotlenek potasu)

Ca(OH)2 – zasada wapniowa (wodorotlenek wapnia)

Ba(OH)2 – zasada barowa (wodorotlenek baru)

Al(OH)3 – zasada glinowa (wodorotlenek glinu)

NH3 – amoniak

Dysocjacja zasad

Zasady w roztworach wodnych dysocjują na aniony wodorotlenkowe i kationy metali  (lub kation amonowy), np.

NaOH › Na+ + OH-

Ca(OH)2 › Ca2+ + 2OH-

NH3 + H2 O › NH4+ + OH-

Sole

Są to substancje, których roztwory wodne zawierają kationy metali (lub kationy amonowe NH4+ i aniony reszt kwasowych.

Dysocjacja soli

KNO3 › K+ + NO3-

NaCl › Na+ + Cl-  

Al(NO3)3 › Al3+ + 3NO3-

Na2SO4 › 2Na+ + SO42-

CaCl2 › Ca2+ + 2Cl-

(NH4)SO4 › 2NH4+ + SO42-

Otrzymywanie soli

1) W reakcji tlenku metalu z kwasem

MgO + 2HNO3 › Mg(NO3)2 + H2 O

2) W reakcji metalu z kwasem

Zn + H2SO4 › ZnSO4 + H2^

3) W reakcji metalu z niemetalem

2Na + Cl2 › 2NaCl

4) W reakcji zasady z kwasem (w reakcji zobojętnienia)

NaOH + HCl › NaCl + H2O

5) W reakcji tlenku niemetalu z zasadą

SO3 + 2NaOH › Na2SO4 + H2 O

6) W reakcji soli z solą (reakcja strąceniowa)

CaCl2 + Na2CO3 › CaCO3ˇ + 2NaCl

Sporządzanie częściej używanych rozcieńczonych kwasów i ługów

Kwas siarkowy 30%

80 ml H2O + 20 ml 96% H2SO4

Kwas siarkowy ok. 9%

94,5 ml H2O + 5,5 ml 96% H2SO4

Kwas azotowy 30%

62 ml H2O + 38 ml 65% HNO3

Kwas azotowy ok. 12%

85 ml H2O + 15 ml 65% HNO3

Kwas solny 20%

50 ml H2O + 50 ml 36% HCl

Kwas solny ok. 7%

83 ml H2O + 17 ml 36% HCl

Kwas fosforowy 25%

80 ml H2O + 20 ml 85% H3PO4

Kwas octowy 50%

50 ml H2O + 50 ml 100% CH3COOH

Kwas octowy ok. 12%

88 ml H2O + 12 ml 100% CH3COOH

Ług sodowy ok. 7,5%

8 g NaOH rozpuścić w kolbie miarowej o pojemności 100 ml i dopełnić wodą do objętości 100 ml.

Ług potasowy ok. 12%

11,2 g KOH rozpuścić w kolbie miarowej o pojemności 100 ml i dopełnić wodą do objętości 100 ml.

Roztwór amoniaku ok. 3,5%

85 ml H2O + 15 ml 25% roztworu amoniaku.

Wybrane wzory niektórych bardziej znanych związków nieorganicznych

Amoniak – NH3

Arszenik – As2O3

Azotan potasowy (saletra) – KNO3

Azotan sodowy (saletra chilijska) – NaNO3

Azotan srebra (lapis) – AgNO3

Biel cynkowa – ZnO

Blenda cynkowa – ZnS

Boraks – Na2B4O7

Braunsztyn – MnO2

Chlorowodór – HCl

Cyjanowodór (kwas pruski) – HCN

Cynober – HgS

Czad (tlenek węgla) – CO

Dwutlenek węgla – CO2

Gips – CaSO4

Glejta – PbO

Gorzka sól – MgSO4

Grynszpan – Cu(OH)2

Kalomel – Hg2Cl2

Karbid – CaC2

Korund – Al2O3

Kreda – CaCO3

Krzemionka – SiO2

Kwarc – SiO2

Kwas azotowy – HNO3

Kwas chlorowy – HClO3

Kwas siarkowy – H2SO4

Kwas solny – HCl

Kwas węglowy – H2CO3

Ług potasowy (potaż żrąca) – KOH

Minia ołowiana – Pb3O4

Nadmanganian potasowy – KMnO4

Perhydrol – H2O2

Potaż – K2CO3

Salmiak – NH4Cl

Siarkowodór – H2S

Soda – Na2CO3

Soda kaustyczna (soda żrąca) – NaOH

Soda oczyszczona – NaHCO3

Sól kuchenna – NaCl

Talk – (Mg3(Si4O10)(OH2))

Wapno chlorowane – Ca(OCl)2

Wapno gaszone – Ca(OH)2

Wapno palone – CaO

Witriol – CuSO4

Woda – H2O

Wybrane wzory niektórych bardziej znanych związków organicznych

Aceton – CH3 • CO • CH3

Acetylen (etyn) – C2H2

Adamsyt – NH(C6H4)2AsCl

Adrenalina (hormon nerek) – C9H13O3N

Alanina (aminokwas) – CH3 • CH(NH2) • COOH

Alkohol etylowyC2H5OH

Alkohol metylowyCH3OH

Anilina – C6H5 • NH2

Aspiryna – CH3COO• C6H4 • COOH

Benzen – C6H6

Butan – C4H10

Celuloza – (C6H10O5)n

Chinina – C20H24N2O2

Chityna – (C8H13O5N)n )

Chloroacetofenon – C6H5 – CO – CH2Cl

Chloroform – CHCl3

Chlorofil a – C55H72MgN4O5

Chlorofil b – C55H70MgN4O6

DDT – CCl3 • CH(C6H4Cl)2

Dekstryna – (C6H10O5)n

Etan – CH3 • CH3

Eter – (C2H5)2O

Fenol – C6H5OH

Freon F12 – CF2Cl2

Fruktoza (cukier owocowy) – C6H12O6

Gliceryna – CH2OH • CHOH • CH2OH

Glicyna (aminokwas) – CH2(NH2)COOH

Glikoza (cukier gronowy) – C6H12O6

Heksan – C6H14

Heptan – C7H16

Heroina – C21H23O5N

Indygo – C16H10O2N2

Iperyt – S(CH2)4Cl2

Jodoform – CHJ3

Kamfora (posiada 11 odmian alotropowych) – C10H16O

Kodeina (metylomorfina) – C18H21NO3• H2O

Kofeina – C8H10N4O2

Koniina – C8H17N

Ksyloza (cukier drzewny) – C5H10O5

Kwas mlekowy – C3H6O3

Kwas mrówkowy – H • COOH

Kwas octowy – CH3 • COOH

Kwas szczawiowy – HOOC • COOH

Laktoglobulina (białko) – C1864H3012O576N468S21

Laktoza (cukier mlekowy) – C12H22O11

Maltoza (cukier słodowy) – C12H22O11

Mentol – C10H19 • OH

Merkaptan butylu (broń skunksa) – CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – SH

Meskalina (alkaloid) – C11H17NO3

Metan – CH4

Mocznik – H2N• CO • NH2

Morfina – C17H19O3N

Naftalen – C10H8

Nikotyna – C10H14N2

Nitrogliceryna – C3H5(NO3)3

Pentan – C5H12

Porfina – C20H14N4

Propan – CH3 • CH2 • CH3

Sacharoza (cukier trzcinowy) – C12H22O11

Sacharyna – C6H4 • CO • NH • SO2

Skrobia (krochmal) – (C6H10O5)n

Sorbit (“cukier”diabetyków) – C6H8(OH)6

Strychnina – C21H22N2O2

Trotyl – C6H2(NO2)3 CH3

Tyroksyna (hormon tarczycy) – C15H11O4J4N

Podobne prace

Do góry