Ocena brak

KWASY TŁUSZCZOWE

Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013

Związki zbudowane z długiego łańcucha węglowodorowego zawierającego grupę karboksylową na końcu. Prawie wszystkie naturalnie występujące k. t, zbudowane są z parzystej liczby atomów węgla, co jest konsekwencją tego, że są syntetyzowane z fragmentów dwuwęglowych. Bardzo rzadko występują w stanie wolnym, zazwyczaj łączą się z innymi związkami o charakterze alkoholi, tworząc estry (np, woski, glicerydy).

K. t. dzieli się na nasycone - w których występują wyłącznie pojedyncze wiązania między atomami węgla (np, kwas palmitynowy, kwas stearynowy) oraz nienasycone, zawierające jedno lub więcej wiązań podwójnych (np. kwas oleinowy, kwas linolenowy, kwas arachidonowy).

Synteza k. t. odbywa się w cytoplazmie, a ich prekursorem jest acetylokoenzym A. Stanowią ważny substrat energetyczny. Utleniane są w mitochon-driach, peroksysomach i giioksysomach, Wielo-nienasycone k. t. nie są wytwarzane w organizmie ludzkim i muszą być przyjmowane w diecie.

Podobne prace

Do góry