Ocena brak

KWASY NUKLEINOWE

Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013

Polimerowe związki organiczne, zbudowane z nukleotydów, połączonych ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi. Kwasy nukleinowe są liniowymi cząsteczkami. Uczestniczą w przechowywaniu informacji genetycznej, jej przekazywaniu i odczytywaniu, a więc ekspresji. Wyróżniamy:

DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy, zbudowany z nukleotydów, składających się z pentozy - deok-syrybozy, grupy fosforanowej i jednej z zasad azotowych (adeniny, tyminy, cytozyny lub guaniny), 

RNA - kwas rybonukleinowy, zbudowany z nukleotydów, składających się z pentozy - rybozy, grupy fosforanowej i jednej z zasad azotowych (adeniny, uracytu, cytozyny lub guaniny). Często kwasy nukleinowe występują w postaci kompleksów związanych z białkami, tworząc nu-kleoproteidy. Ze względu na pełnioną w organizmie funkcję, są najważniejszymi cząstkami biologicznymi w naturze.

Podobne prace

Do góry