Ocena brak

Kwalifikacje

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Kwalifikacje mają przy ustalaniu zasad wynagradzania znaczenie drugorzędne, gdyż same przez się nie warunkują jego wysokości, lecz decydują o tym, czy pracownikowi zostanie powierzona określona praca lub czy zostanie on zatrudniony na określonym stanowisku.

Pod pojęciem kwalifikacji rozumie się wymagane minimum wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W sytuacji, gdy ten sam rodzaj pracy może być wykonywany przez pracowników o różnym poziomie kwalifikacji, różnicowanie wynagrodzenia następuje w praktyce albo przez przyznanie pracownikowi o niższym poziomie kwalifikacji niższego wynagrodzenia lub przez wykorzystanie różnego typu dodatków honorujących pracę pracowników posiadających wyższe kwalifikacje.

Podobne prace

Do góry