Ocena brak

Kurs walutowy a inflacja

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Eksporterzy nie będą usatysfakcjonowani ze zmian kursu (deprecjacji nominalnej), jeżeli jej tempo będzie niższe niż stopa inflacji, ponieważ wpływa to na wzrost kosztów surowców , robocizny itp. Wówczas inflacja nie będzie w pełni rekompensowana przez zwyżkę dochodów z eksportu w efekcie wolniejszego tempa deprecjacji w aspekcie zewnętrznym (czyli deprecjacji kursu walutowego).

Eksporterzy są zainteresowani tym, aby tempo nominalnej deprecjacji kursu walutowego było co najmniej tak wysokie , jak tempo inflacji. Jeżeli jest ono niższe mamy do czynienia w ujeciu realnym, do zjawiskiem wzmocnienia się danego pieniądza do innych walut. Sytuacje taką określa się obiegowo terminem aprecjacja realna (lub aprecjacja w ujeciu realnym). Należy zwrócić uwagę, że z procesem aprecjacji realnej mamy do czynienia wówczas gdy dana waluta podlega deprecjacji nominalnej.

To, czy mamy do czynienia z procesem realnej aprecjacji, można bowiem stwierdzić dopiero po porównaniu zmian siły nabywczej (ceny) pieniądza w obu aspektach:

wewnętrznym i zewnetrznycm.

Gdyby relacje tempa zmian siły nabywczej w obu aspektach kształtowały się odwrotnie (tzn. dynamika inflacji na rynku wewnętrznym byłaby wolniejsza od tempa deprecjacji kursu walutowego, procesom deprecjacji nominalnej w obu aspektach towarzyszyłby proces deprecjacji, również w ujęciu realnym. Zmiany w ujęciu nominalnym i realnym.

RER=NER (Pk/Pz).

RER

– realny kurs walutowy Pk

indeks cen krajowych Pz

poziom cen zagranicznych. Kurs realny nie służy do mierzenia zmian wartości pieniądza ale do badania zmian konkurencyjności produktu danego kraju na rynku międzynarodowym. Pozwala to na ocenę konkurencyjności kraju przy różnych kombinacjach kursu walutowego i zmian poziomu cen.

Z reguły kurs realny jest podawany w postaci indeksu np. rok następny do roku poprzedniego. Wzrost indeksu (powyżej 100) oznacza pogorszenie konkurencyjności, spadek indeksu (poniżej 100) oznacza poprawę konkurencyjności.

Podobne prace

Do góry