Ocena brak

Kurs oparty na parytecie siły nabywczej

Autor /Carmen Dodano /14.04.2011

 

Kurs oparty na parytecie siły nabywczej - jest to taka ścieżka zmian nominalnego kursu walutowego, która pozwala utrzymać na stałym poziomie konkurencyjność międzynarodową. W krajach, w których występuje wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów, będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu walutowego, w krajach zaś, w których inflacja jest niższa niż u konkurentów, postępować będzie aprecjacja kursu.

Podobne prace

Do góry