Ocena brak

Kuropatwy i przepiórki

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Oprócz bażantów, rodzina bażantowatych obej­muje 94 gatunki kuropatw. 30 gatunków przepió­rek Nowego Świata i 11 gatunków przepiórek Starego Świata. Większość tych ptaków zamiesz­kuje tereny trawiaste i tak jak bażanty są to w większości gatunki osiadłe, nie migrujące. Wyjątkiem są tutaj jednak niektóre gatunki prze­piórek, które podejmują regularne wędrówki sezo­nowe. Przepiórki są najmniejszymi kurakami i prawdopodobnie nie są w stanie przeżyć zimy. wobec tego te. które gniazdują, np. w Europie, na czas zimy lecą do Afryki. Dwa gatunki afrykań­skie Cotiirni.\ cłelegorguei i Cotitrni.\ adansonii prowadzą koczowniczy tryb życia: zamieszkują one tereny półpustynne i rozmnażają się po opa­dach deszczu.czyli wtedy, gdy rozwija się w krót­kim okresie roślinność i pojawia się pokarm dla piskląt w postaci nasion i owadów.
Kuropatwy i przepiórki są krępymi, pękatymi ptakami o krótkich ogonach i nogach. Ich upierze­nie ma charakter maskujący, chociaż wiele ga­tunków ma charakterystyczne, odcinające się od reszty upierzenia, wzory ubarwienia głowy. Przed drapieżnikami naziemnymi uciekają na piechotę lub odlatują, natomiast gdy zauważą lecącego ptaka drapieżnego, pozostają w bezruchu polega­jąc na swoim maskującym ubarwieniu i wtedy stają się prawie niewidoczne na tle podłoża.

Podobne prace

Do góry