Ocena brak

Kurator społeczny

Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013

kurator społeczny; podobnie jak kurator sądowy jest powołany do resocjalizowania młodzieży niedosto­sowanej społecznie w środowisku otwartym. Sąd rodzinny może orzec nadzór kuratora jako środek wycho­wawczo-poprawczy w stosunku do nie­letnich. Zadaniem k. s. jest udzielanie pomocy podopiecznemu oraz kierowa­nie procesem jego resocjalizacji. Może on też być powołany do opieki nad dziećmi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu się i pozostającymi w domu rodziców, których władza ro­dzicielska została ograniczona. K. s. pracuje na zlecenie sądu rodzinnego. Musi mieć ukończone 25 lat, praco­wać zawodowo i być człowiekiem żyjącym zgodnie z normami społeczno-moralnymi.

Podobne prace

Do góry