Ocena brak

Kuratela

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Osoby sui iuris, pozbawione zdolności do czynności prawnych albo w niej ograniczone podlegały kurateli (cura) bądź opiece (tutela). Kurateli podlegali chorzy umysłowo (cura furiosi) i marnotrawcy (cura prodigi).

Zarząd majątku osoby umysłowo chorej (furiosus) przypadał wg Ustawy XII Tablic najbliższym agnatom, a w ich braku – gentylom. Obok kurateli ustawowej istniała kuratela z nominacji urzędnika – cura dativa. Powołanie kuratora w testamencie nie miało stanowczego znaczenia. Cura furiosi gasła z chwilą wyzdrowienia obłąkanego.

Kuratela nad marnotrawcami (prodigus) spełniała te same cele co cura furiosi. Kurator był powoływany analogicznie.

Istniał również specyficzny rodzaj kurateli – cura minorum – służyła ona ochronie osób formalnie dojrzałych, ale poniżej 25 roku życia. Tutaj kurator był ustanawiany przez urzędnika.

Inne przypadki kurateli:

  • kurator majątku dłużnika – curator bonorum

  • kurator dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego – curator vendri datus.

Podobne prace

Do góry