Ocena brak

KUPAŻOWANIE

Autor /lykeli Dodano /05.03.2013

KUPAŻOWANIE — zabieg stosow any w przemyśleprzetwórczym, umożliwiający otrzymanienapoju (wina, soku, m iodu pitnego) o wyższejwartości; polega na zm ieszaniu produktówróżniących się niektórym i właściwościami; np.soki, wina lub miody pitne n ad m ien ić kwaśnemiesza się z mało kw aśnym i; bogate w garbniki,bardziej cierpkie miesza się z napojam i ubogimiw garbniki; napoje o słabej barwie miesza sięz sokami o dobrej intensywnej barwie itd. Pozadobieraniem napojów o nadm iernym lub niedostatecznymnatężeniu poszczególnych właściwościdobiera się mieszanki (kupaże) wykazującepożądany wygląd zewnętrzny, a zwłaszcza dobryi zapach.

Do góry