Ocena brak

Kulturoznawstwo w Polsce

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

W  Polsce  istnieje kilka ośrodków kulturoznawczych, które różnią się przyjętymi celami poznawczymi, statusemontycznym  kultury, założeniami  epistemologicznymi  i  metodologią  jej badań. Niektóre szkoły lokująkulturoznawstwo w sferze badań międzydyscyplinarnych, inne podkreślają społeczne, komunikacyjne,psychologiczne lub aksjologiczne aspekty kultury.Pierwszy kierunek o nazwie Kulturoznawstwo został otwarty na  Uniwersytecie Wrocławskim  w roku  1972  zinicjatywy Stanisława Pietraszko, początkowo miał charakter studiów międzywydziałowych, następnie utworzonokatedrę kulturoznawstwa.

Do roku  1977  były to jedyne studia kulturoznawcze w Polsce, więc jako kierunekunikatowy cieszyły się znaczną autonomią programową, co wyrażało się m.in marginalizacją teorii marksistowskichw programie studiów, oraz przyjęciem paradygmatu Stanisława Pietraszko o względnej autonomii kultury jako sferyaksjo-semiotycznej za podstawę wykładanych we Wrocławiu w latach 70. teorii.Obecnie do najważniejszych polskich ośrodków kulturoznawczych należą: Instytut Kulturoznawstwa  UAM  wPoznaniu (profesorem emerytowanym instytutu jest jego były dyrektor  Jerzy Kmita, pracują w nim m.in.  JacekSójka i Wojciech Chyła), Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (pracują tu m.in Stefan Bednarek,Paweł Banaś  i  Tadeusz Szczepański), Instytut Kulturoznawstwa  UMCS  w Lublinie (pracują tu m.in.  MonikaAdamczyk-Garbowska), Instytut Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (pracują wnim m in.  Roch SulimaAnna MikołejkoLeszek KolankiewiczAndrzej MencwelMałgorzata Szpakowska),Instytut Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  (w którym pracująm.in. Andrzej Gwóźdź, Piotr Zawojski i Tadeusz Miczka), Instytut Kultury (gdzie pracują m.in. Cezary Wodziński,Jan Sowa  i Piotr Marecki) i  Instytut Studiów Regionalnych  (Tadeusz Paleczny, Piotr Kletowski) na UniwersytecieJagiellońskim, Katedra Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego  (pracuje tu m.in.Michał Błażejewski i Jerzy Szyłak oraz Instytut Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej(pracują tu m.in. Anna Zeidler-Janiszewska, Wojciech Burszta i Wiesław Godzic).Kulturoznawstwo uprawiane jest też w wyższych  szkołach wyznaniowych.

Do ośrodków takich należą: InstytutKulturoznawstwa  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  (pracują tu m.in. prof. dr hab.  RyszardRubinkiewicz, prof. dr hab. Edward Iwo Zieliński OMFConv., dr Stanisław Grodź SVD) i Instytut Kulturoznawstwana Wydziale Filozoficznym  Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum"  (gdzie pracują m.in.Krzysztof Koehler, Tomasz Gąsowski i Stanisław Tadeusz Sroka).Studia kulturoznawcze poza rozwijaniem teorii kultury oferują najczęściej w swoim programie kursyjęzykoznawstwa,  semiotyki,  psychologii,  socjologii,  antropologii,  religioznawstwa,  politologii,  filozofii nauki,aksjologii, historii sztuki czy techniki, muzykologii oraz medioznawstwa, filmoznawstwa, itp.

Podobne prace

Do góry