Ocena brak

Kulturoznawstwo - Stosowane podejścia i perspektywy

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Niektórzy badacze, szczególnie publikujący we wczesnym okresie kulturoznawstwa brytyjskiego, opierali się namodelu Karola Marksa. W podejściu tym zawiera się pewien wpływ Szkoły frankfurckiej, szczególnie marksizmustrukturalnego  Louis'a Althusser'a. W ortodoksyjnym podejściu  marksistowskim  uwaga skupia się na tworzeniuznaczeń. Model taki przyjmuje, że kultura tworzona jest w skali masowej a władza spoczywa w rękach tych, którzykulturę tworzą. W świetle teorii Marksa ci, którzy kontrolują środki produkcji (i bazę ekonomiczną) w istociekontrolują kulturę.

W innych podejściach do badań kultury, takich jak kulturoznawstwo  feministyczne czy późniejszy wkład badaczyamerykańskich, uwidacznia się dystans do takiego punktu widzenia. Podejścia te krytykują marksistowskie założenieo przewadze jedynego, dominującego, podzielanego przez ogół znaczenia wytworów kultury. Ujęcia wychodzącepoza marksizm wskazują, że różne sposoby konsumpcji wytworów kultury wywierają wpływ na znaczenia jakie tewytwory ze sobą niosą. Kwestionują pogląd jakoby producenci wytworów kultury kontrolowali znaczenia jakie sięim przypisuje.

Feministyczna badaczka kultury Griselda Pollock wniosła wkład do kulturoznawstwa prezentującspojrzenie na kulturę ujmujące perspektywę historii sztuki i psychoanalizy. Podobnie wywarła swoimi pracami dużywpływ na teorie kulturoznawcze  Julia Kristeva  - feministka, psychoanalityczka i teoretyk sztuki, pochodząca zBułgarii, osadzona we francuskim kręgu kulturowym.Podana wyżej perspektywa krytykuje więc tradycyjny punkt widzenia zakładający istnienie biernego konsumenta,szczególnie poprzez podkreślanie zróżnicowanych sposobów w jaki ludzie czytają, odbierają i interpretują tekstykultury. Zamiast tego wskazuje na to, że konsument może sobie zawłaszczyć, aktywnie odrzucić lubzakwestionować znaczenie przypisane produktom czy wytworom kultury.

Takie podejście przenosi więc uwagę zprodukcji na konsumpcję. Wskazuje, że to w istocie konsumpcja odgrywa najistotniejszą rolę, gdyż to właśniesposób w jaki konsumenci konsumują produkty nadaje im znaczenia. Niektórzy teoretycy wiążą akt konsumpcji ztożsamością kulturową. Szczególnie Stuart Hall  i John Fiske wywarli duży wpływ na przyjęcie takiej perspektywybadań.Kolejne, niedawno rozwinięte podejście to kulturoznawcze badania porównawcze oparte po części naporównawczych badaniach literatury.

Podobne prace

Do góry