Ocena brak

Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej – charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego). 

Charakter narodowy

- Typ osobowości występujący statystycznie najczęściej (jako średnia modalna)

- Zespół wspólnych cech występujących u jednostek w dużych zbiorowościach

- Cechy osobowości ludzi żyjących w danym społeczeństwie, które najpełniej wyrażają istotne wartości kultury (zbliżone do pojmowania typu idealnego M. Webera)

Kulturowy ideał osobowości to też wzór społeczny (przeciętny, idealny (pozytywny), negatywny). Wzór społeczny wg Szczurkiewicza to zespół norm określających właściwości, jakie należy wykazywać i zachowań, które należy realizować ze względu na naszą przynależność do zbiorowości społecznej.

- fizyczny

- stopy życiowej

- zainteresowań kulturalnych

- wykonywania funkcji zawodowych

- zachowań społecznych

Kardiner – osobowość podstawowa – zespół cech osobowości wspólnych wszystkim członkom danego społeczeństwa, lecz nie występujących w innych społeczeństwach.

Podobne prace

Do góry