Ocena brak

Kulturowe przesłanki i konsekwencje modernizacji

Autor /Alek Dodano /20.07.2011

[przesłanka] Według teoretyków kulturowej wersji modernizacji (m.in. T.Parsons) zmiany modernizacyjne w sferze ekonomicznej i politycznej były determinowane lub warunkowane zmianami w systemie wartości kulturowych i kulturowo legitymizowanych zachowań ludzkich. Trwanie tradycyjnych wzorców kulturowych mogło zapobiec zmianie modernizacyjnej w sferze struktur ekonomicznych i politycznych.

Pomyślna modernizacja wymaga utworzenia efektywnych rządów, co z kolei wymaga spełnienia innych warunków, w tym kulturowych. E. Shils zaliczył do nich m.in. utworzenie racjonalnego, cieszącego się społeczną legitymizacją aparatu politycznego, przygotowanie elit politycznych, pozytywnie nastawionych do przyjmowania wartości nowoczesnej kultury zachodniej, oraz zintegrowanej populacji w jednolite społeczeństwo.

G. Almond i S. Verba opracowali model kultury obywatelskiej, który stanowi kombinację trzech typów kultury politycznej: parafiańskiej, partycypacyjnej i poddańczej. Model civic society sprzyja w największym stopniu stabilnej demokracji. I do niego powinny zmierzać znajdujące się w drodze do modernizacji kraje Trzeciego Świata.

[konsekwencja] Zdaniem Almonda i Verby adaptacja modelu kultury obywatelskiej na wzór angielski będzie najlepszym czynnikiem postępu ekonomicznego i rozwoju politycznego narodów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Kultura była uważana za podstawową przesłankę modernizacji.

Podobne prace

Do góry