Ocena brak

Kulturotwórcza rola "Biblii"

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

1. Główna kulturotwórcza rola Biblii polega na tym, iż stanowi ona fundament wiary i etyki; uczy odróżniać dobro od zła, szanować każdego człowieka i widzieć w nim swojego bliźniego, rozliczać się w sumieniu i wobec Boga ze swoich czynów. 

2. Biblia kształtuje również duchowe oblicze człowieka, odpowiada na pytania o sens życia

3. Biblia wywarła ogromny wpływ również na piśmiennictwo polskie. Wynika to z jego ścisłych związków z chrześcijańską kulturą europejską, jak również ze szczególnych stosunków społeczno-politycznych na przestrzeni stuleci. Stosunki te decydowały o wyborze pewnych wątków tematycznych lub też o korzystaniu ze stylu biblijnego: 

a. postacie, sytuacje lub wątki: 

•"Mury Jerycha" Tadeusza Brezy 

•"Rebeka", "Mojżesz" Jana Kasprowicza  a. gatunki literackie 

trenyJan Kochanowski, Franciszek Karpiński

•psalmy – od Mikołaja Reja aż do współczesności, 

•pieśni – od Jana Kochanowskiego do K. I. Gałczyńskiego 

•przypowieści – od Adama Mickiewicza aż do XX wieku

•teksty prorockie – od ks. Piotra Skargi aż do W. Broniewskiego  

apokalipsa – od M. Reja aż do XX wieku.  a. symbole biblijne  

krzyż – "Krzyż i dziecko" Cypriana K. Norwida,  

Hostia – "Fortepian Chopina" C. K. Norwida  a. język:  

•"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" A. Mickiewicza,  

•"Anhelli" Juliusza Słowackiego,  

•"Latarnik" H. Sienkiewicza (fragm.),  

•"Wspomnienia z Maripozy"  a. wpływ na folklor:  

literatura dewocyjna (pieśni odpustowe, dziadowskie),  

•rzeźby ludowe w postaci różnych świątków  a. pośredni wpływ Biblii,  

•twórczość J. Harasymowicza, np. "Madonna z Krużlowej"  

Biblia jest także źródłem wielu dzieł np. Rembrandt poświęcił kilka swych obrazów, aby zilustrować Księgę Tobiasza, Caravaggio namalował ostatnio pokazywane w Polsce Złożenie Chrystusa do grobu, Michał Anioł wyrzeźbił Dawida, Haendel napisał oratorium Mesjasz, a wielu innych twórców m.in. Bach pisało pasje.

Podobne prace

Do góry