Ocena brak

KULTURA WODNA

Autor /lykeli Dodano /05.03.2013

KULTURA WODNA, hydro p o n ik a — uprawaroślin na pożywkach wodnych; istnieją dwazasadnicze warianty tego systemu: kultury żwirowei hydroponiki z zastosowaniem wilgotnejściółki. Kultury żwirowe polegające na uprawieroślin w basenach wypełnionych żwirem polewanympożywką stosowane były m. in. w U.S.A.i Niemczech, okazały się jednak nieopłacalne.Lepsze wyniki dawały hydroponiki z zastosowaniemściółki, oparte na systemie Gericke’a; polegająone na uprawie roślin w basenach tak, abytylko dolne partie korzeni sięgały pożywki (wodnyroztwór soli mineralnych); reszta korzeni wrazz szyjką korzeniową znajduje się w wilgotnejściółce (np. torf, torf z żużlem) rozłożonej nakracie zawieszonej nad basenem. Między ściółkąa powierzchnią pożywki znajduje się przestrzeńpowietrzna, bardzo istotna przy uprawie hydroponicznej.W Polsce prowadzone są badania nadwykorzystaniem tej metody w szklarniach i inspektach;stwierdzono, że zwyżka plonów wynosi60— 80%, a jakość i zdrowotność roślin jestlepsza; na skalę produkcyjną hydroponiki nie sąjednak u nas stosowane.

Podobne prace

Do góry