Ocena brak

Kultura wizualna

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Widzenie kult- sposoby patrzenia ukształt przez kulturę; kat kult nabieramy w procesie socjalizacji

Kult wizualna- przyjęte w socjalizacji sp myślenia, działania i odczuwania w kontekście wizualnego wymiaru rzeczywistości; traktuje jako tekst pewne przedm (rys, obrazy, foto, filmy)

Hegemonia wizualnośc0 Tyler- wzrost znaczenia wizualności z nowoczesnością, w społecz przenikniętym obrazowymi reprezentacjami (1 rzecz w msc 2, jej obraz).

Georg Simmel

- kult wizualna w odn do przestrzeni miejskiej i t. nowoczesności

- źródła nowoczesności: początki monetarnej ekonomii (pieniądz- instrument podporz celom), społeczeństwo kalkulacyjne, racjonalizacja stos społ (mias: przelotne kontakty)

- dominacja wzroku- wizualny wymiar życia (mimika, pierwsze spojrzenie)

Walter Benjamin

-wpływ techn na kulturę wizualną (fotografia, film)- możliwość kopiowania dzieł sztuki- negatywny wpływ na aurę dzieła, zaciera tradycję

- reprodukcja sztuki- upolit, propaganda władz

- wartość pokazowa(film):

odtwarzany w kilku msc jednocześnie traci oryginalność i autentyczności występu aktora

zj osobowości, gwiazdorstwa

demokratyz sztuki, zw z polityką

sztuka jako towar

Sztuka auratyczna - nieauratyczna

oryginalność - kopia

tradycja - nowoczesność

rytuał - rozrywka

religia - świeckość

użycie - wymiana

dystans - bezpośredniość

całość - fragmenty

Flaneur- postać czerpiąca przyjemność z przypatrywania współmieszkańcom miasta; zaciekawienie zwykłymi scenami z życia, dystans, bogaty, pozbawiony interesów i rodziny, zajm go estetyka (wystawy, ubiory, zdobienia, kawiarnie), samotnik, obserwator, intelektualista.

Fotografia

XIX w- zainteresowanie realist obrazem świata; dagerotypia (1839), kalotypia (1841)- możliwość wytw kilku kopii z 1 negatywu; XX w- demokratyz, dostępność i łatwość w obsłudze aparatów- sztuka masowa (Bourdieu)

Film- opis, impuls realizmu, konfrontuje z dowodami empirycznymi, treść nie forma

Tradycja dokumentalizmu: z XIX-w Anglii:

- fot biednych nowojorczyków (Jacob Riis); warunków pracy w fabrykach(Lewis Hines); życia farmerów(James Agee, Walker Evans); paryskich ul i kawiarni(Henry Carter-Bresson); robotnicy wychodzący z fabryki(bracia Lumiere); film o życiu Eskimosów(Robert Flaherty)

Leura Mulvey: męskie spojrzenie

przyjemności czerpana z patrzenia, podglądania, stymulacji przez wzrok; identyf z akcją

przyjemność płynąca z patrzenia: aktywna- męska; bierna- kobieca

Michele Foucault

zmiana karalności, odejście od fiz kar, bezczeszczenia ciała-> inspekcja, nadzór, więzienie. obserwowanie (też w życiu codziennym): przez kamery w sklepach, meczach, budynkach

miasto = więzienie

Turystyka- koniec XIX w- masowa

Urry- najistotniejsze spojrzenie (dalej robienie zdj, pocztówki):

1. romantyczne- zw z pięknem Nat

2. zbiorowe- zw z dużą il os- atmosfera msc turystycznego

Postturystyka- bez opuszczania domu zwiedzać, zobaczyć- dzięki TV, wideo.

Urry- zmiana tożsamości współcz społecz- mniej zakorzenieni w czasie i przestrzeni, bardziej mobilni

Klasa usługowa

nie wymagane posiadanie kapitału

w sieci połączonych instytucji społ

praca i sytuacje rynkowe zachodzą ze wzgl na karierę

wejście do tej kl uzal od rekomendacji

4 sp widzenia:

1. zerkanie- pobieżny sp widzenia boskości, władzy, seksualności

2. patrzenie- przedł forma widzenia, całościowy obraz czegoś, zw z kinem dominującym

3. wpatrywanie się- nadzorowanie, ogląd, inspekcja

4. spoglądanie- ulotna forma patrzenia, przyspieszenie rejestracji; TV

Anonimowość życia w rzeczywistości publ- wolność jedn, ubogie zbiorowe dośw

przeciążenie bodźców, ogran kontaktów: krótkie i konwencjonalne; brak zaangażowania w życia publ

Hoffman \

porządek interakcyjny- ludzie przez obecność i obcowanie ze sobą wywierają na siebie wpływ

interakcja rozproszona- inf o przechodniach na zas współobecności, inf na podst wyglądu,

nieuwaga obywatelska- grzecznością odwrócić wzrok, nie naruszać prywatności

Miasto, Marshall Berman

nowoczesność forma dośw społ

modernizacja prs poł

modernizm zbiór obrazów i wartości

3 etapy nowoczesności

1) ludzie dośw nowoczesności, po omacku, bez pojęć i emocji, przytłoczenie ilością nowych zj

2) samoświadomość, uczucie dośw przygody, straty i niepewności

3) modernizm w sztuce, przekroczenie dualności tego co było i tego co jest, wychwalanie nowoczesności (bez powrotu do przeszłości), racjonalność w planowaniu miast

Czytanie miast na podst wizualności

architektury- MacDonald- można oceniać w bud: wartość rynkową, stosowność, rozm, wygląd, koszt jakośc, wykorzys przestrzeń, ranking sławy

pejzażu smaku- stawianie anten satelitarnych

miast- czytelność- łatwość rozpoznawania cz i zorgan ich wg wzorca; obrazowość- wywołanie silnego obrazu u obserwatora

pejzażu i władzy- relacja między krajobrazem i władzą; krajobraz- mat forma relacjom władzy (Zukin)

Jamesoncechy postmodernizmu:

- brak głębi (opozycji między wew- zew, ukrytejawne)

- osłabienie histor

- nowy ton uczuciowy (wyczerpanie uczuć)

- pastisz (parodiowanie innych kultur)

Jean Baudrillard hiperrealność obrazy desperacko próbują wytworzyć efekt rzeczywistości; wydarzenia coraz bardziej medialne (media dyktują sp widzenia i myślenia)

digitalizacja, rewolucja cyfrowa, manipulacja obrazami

Podobne prace

Do góry