Ocena brak

Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

Autor /dyzio Dodano /20.10.2011

Kultura społeczeństwa polskiego miała aspekt masowy, związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich rzesz społeczeństwa i odbiorem przez nie wartości kultury.Warunki rozwoju kultury zależały głównie od czynników politycznych. Odbudowa niepodległości zasadniczo ten warunek zmieniła. Szczególne znaczenie miała odbudowa i upowszechnienie szkolnictwa.

Istotne znaczenie miały także specyficzne społeczne warunki rozwoju kultury. Były to pewne szczególne cechy polskiego modelu społeczeństwa tj.

1.silna inicjatywa społeczna

2. prądy emancypacyjne mas ludowych, robotników i chłopów , które

ujawniły się w dziedzinie politycznej

3.szczególna rola inteligencji

4. stosunkowo silny wpływ kościoła

5.wyjątkowy prestiż ziemiaństwa i reprezentowanej przez nie kultury

6.specyficzny układ powiązań z kulturą światową

Podobne prace

Do góry