Ocena brak

Kultura symboliczna i bezpośrednia

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

KULTURA SYMBOLICZNA I BEZPOŚREDNIA

  • k zachowań i k wytworów- oparta na antropologicznej def k jako kompleksie zachowań podporządkowanych normom i wzorom oaz ich rezultatów (Kłoskowaska)

  • k zachowań symbolicznych (k symboliczna) i k zachowań bez pośrednich (k bezpośrednia)

  • symbol (White)= przedmiot posiadający wartość lub znaczenie nadane przez ych, kt się nimi posługują

  • zachowania symboliczne= specyficzne dla społecznego współżycia ludzi

  • czynności bezpośrednie= zachowania polegające na manipulacji własnym ciałem i wszelkimi przedmiotami zewnętrznymi dla osiągnięcia bezpośrednich, obiektywnych rezultatów tych manipulacji

Do góry