Ocena brak

Kultura solutrejska

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Człowiek buduje wspólnoty ludzkie nowymi narzędziami, rozwija się. Na obszarze Europy dokonuje się rozwój grup żyjących podobnie. Ludzie wyrabiają narzędzia z kości i kamienia. Pojawiają się pierwsze budowle mieszkalne. Nastąpiło nałożenie się dwóch procesów – środowisko przyrodnicze i zdolność do przemieszczania się człowieka (migracja). Z punktu widzenia człowieczeństwa migracja ma ogromny wpływ. Połączenie środowiska przyrodniczego i migracji człowieka powoduje, że ok. 130 –170 tysięcy lat temu istniały niewielkie skupiska ludzi. W Afryce były początkowe skupiska ludzi. 15 – 12 tysięcy lat temu były największe migracje, zasiedlanie ziemi.

Ustąpienie lodowca spowodowało, że człowiek poszukuje innego miejsca dla siebie. Zdolność do migracji jest funkcją człowieczeństwa. Nie jesteśmy teraz w stanie zahamować migracji. Około 4,5 tysiąca lat temu migracje powodują kolonizację ludzi. Afryka północna i południowa zostały skolonizowane przez człowieka.

Podobne prace

Do góry