Ocena brak

Kultura Rzymu - Prawo Rzymskie

Autor /dyzio Dodano /20.10.2011

Rzymianie bardzo dobrze rozwinęli prawo. Zawdzięczamy im dokonanie istotnego postępu na drodze ku ogólniejszemu formowaniu przepisów prawnych. Silne powiązanie prawników z praktyką, bogata kilkuwiekowa tradycja prawoznawstwa spowodowały, iż, choć Rzymianie nie stworzyli zamkniętego systemu norm prawnych, dorobek ich w postaci zbiorów konkretnych rozstrzygnięć, obszernych komentarzy oraz podręczników odegrał dużą rolę w kształtowaniu się systemów prawnych państw średniowiecznej i nowożytnej Europy.

Podobne prace

Do góry