Ocena brak

Kultura polityczna i jej przemiany - Wartości społeczno - polityczne

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

  • przez wartości rozumie się definiowanie pewnych zjawisk w terminach dobra lub zła, piękna lub brzydoty, słuszności lub niesłuszności itp.;

  • Laswell za najwyższą wartość w demokracji uznał „godność jednostki”;

  • Do najważniejszych wartości politycznych zalicza się najczęściej: terytorialną wspólnotę polityczną (państwo), wolność jednostki, równość, prawa obywatelskie, uczciwość i odpowiedzialność elit politycznych przed społeczeństwem;

  • Określone wartości są mniej lub bardziej preferowane przez różne grupy społeczne – na tej podstawie można zaobserwować cechy kulturowe charakterystyczne dla różnych społeczeństw, a także subkultury występujące wewnątrz danego społeczeństwa;

  • Ważne: odróżnienie trwałych wartości od zwykłych opinii na dany temat, bo te ostatnie mają charakter przelotny (dopiero tendencja przemian opinii publicznej w długim okresie jest cennym źródłem dla badaczy kultury politycznej).

Podobne prace

Do góry