Ocena brak

Kultura polityczna i jej przemiany - Cechy kulturowe ważne dla typologii kultur politycznych

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

  1. Postawa jednostki wobec grupy społecznej (indywidualizm, kolektywizm).

  2. Postawa jednostki wobec systemu politycznego (poddańcza, partycypacyjna).

  3. Stosunek do równości (nierówności społecznych, egalitaryzm, elityzm).

  4. Sposób podejścia do regulacji konfliktu społecznego (demokracja, autorytaryzm).

  5. Stopień modernizacji systemu wartości kulturowych (kultury tradycyjne, nowoczesne).

Podobne prace

Do góry