Ocena brak

Kultura polityczna i jej przemiany

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Kultura polityczna – określony układ postaw politycznych, odczuć, informacji i umiejętności (Gibbins); orientacje polityczne – postawy wobec systemu politycznego (Bokajło).

Główne składniki pojęcia „kultura polityczna”: wartości, przekonania, oceny oraz wzory zachowań politycznych, składające się na określone postawy jednostek i grup wobec polityki i systemu politycznego. Postawy:

  • mogą być kształtowane w oparciu o mniejszy lub większy zakres wiedzy o cechach reżimu;

  • mogą objawiać się w formie aktywnej (różne formy uczestnictwa politycznego) lub pasywnej (oceniającej rzeczywistość bez aangażowania się w jej zmianę);

  • zawierają komponent afektywny – wyraz wykształcenia u niektórych osób lub w obrębie pewnych grup emocjonalnego stosunku do pewnych wartości.

Podobne prace

Do góry