Ocena brak

Kultura polityczna

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Kultura polityczna jest sposobem uprawiania polityki. Często potocznie pojęcie kultury politycznej odnosi się do polityków. Kultura polityczna to pewien dynamiczny konglomerat składający się z tradycji politycznej, ustroju politycznego, systemu politycznego, z świadomości, wiedzy obywateli o polityce (mechanizmy polityczne i sposoby ich działania, wiedza na temat instytucji politycznych i ich kompetencji, sposobie i kulturze uprawiania polityki w danym państwie). Innymi słowy jest to zbiór historyczno-świadomościowo zagadnień dotyczących polityki. Pojęcie kultury politycznej jest niezwykle szerokie. Jest to całokształt sposobu, w jaki poznajemy i tworzymy politykę.

Typologia kultury politycznej wg Almonda:

1.Kultura polityczna parafialna (zaściankowa) – jest to typ, który istniał w okresie średniowiecza w państwach feudalnych w Europie Zach., w Polsce ok. XIXw. Cechuje państwa, które mają niską kulturę demokratyczną tj. niektóre państwa Ameryki Płd. Cechuje się tym, że obywatele nie mają żadnej wiedzy na temat funkcjonowania instytucji politycznych, nie są świadomi mechanizmów politycznych. Wiedzą jedynie, że istnieje jakaś władza, natomiast to, kto rządzi, jakie są mechanizmy wyborów, kto odpowiada za co, jest kompletnie nie znane obywatelom, dla nich rządzący to „oni”. Poziom władzy jest ponad nimi, co cechuje się to kompletną biernością, nieświadomością, brak wpływu, a także świadomości, że mogą mieć wpływ na władzę.

2.Kultura polityczna podporządkowania – tworzył się w Europie Zach. W XVII – XVIIIw. w krajach burżuazyjno-mieszczańskich. To jest typ, w którym ludzie mają świadomość władzy, organizacji państwa, ale nie mają przekonania, że te mechanizmy władzy można zmienić, że mają jakikolwiek wpływ na władzę. Jeśli się organizują, to na poziomie lokalnym, natomiast absolutnie nie wpływają na władzę. Ten typ dotyczy także państw totalitarnych, czy państw autokratycznych. Taki obywatel jest obywatelem biernym, nie szukającym możliwości eksponowania swoich własnych poglądów.

3.Kultura polityczna uczestnicząca – charakteryzuje społeczeństwa rozwinięte demokratycznie, typ tej kultury politycznej najlepiej odpowiada społeczeństwu obywatelskiemu, a więc społeczeństwo, w którym ludzie nie tylko mają świadomość mechanizmów władzy, ale poprzez tradycję, całą historię wiedzą o tym, że są obywatelami danego państwa, a co za tym idzie, ich konkretne działanie, ma przełożenie na władzę. Inaczej mówiąc uczestniczą w rządzeniu, nie tylko poprzez branie udziału w wyborach, ale także poprze współudział w rządzeniu na poziomie lokalnym, ale przede wszystkim potrafią się zorganizować, wiedząc że ich aktywność może wpłynąć na rządzących. Są w pełni świadomi, że nie są tylko trybikiem w mechanizmach władzy, a są świadomym uczestnikiem tej władzy. Typ obywatela uczestniczącego, aktywnego.

Podobne prace

Do góry