Ocena brak

Kultura narodowa u korzeni

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Państwo-instytucja obejm organy władzy i admin publ, sieć rozciągniętą na obszarze ogran, przestrzennie i prawnie w zal od okr hist; zbiorowość społ o char kult wspólnoty

Naród- zbiorowość społ o char kult wspólnoty

Społeczeństwo obywatelskie:

Hegel- antyteza rodziny jednoczonej z rodziną w syntezie państwowej

Marks - antyburbońska, antybonapart opozycja (1851), treści niezal od państwa, ukszt przez społecz i jego interes

Cohen, Arato- społecz o własnościach: legalność, prywatność, pluralizm, asocjacjonizm, stos mediacji i upubl

Społeczeństwo Znaniecki- og kat, nadrzędna w stos do kompleksów zbiorowości krzyżujących się przez przynal swoich członków; więź między wyn z trwałych interakcji; kompleks gr zdomin prez gr interesu zbiorowego

państwowe, kościelne, narodowe, kl, rasowe

Gellner naród- wynik działania idei nacjonalizmu, def tylko przez nacjonalizm- postulat pokrywania się granic etnicznych i państwowych. Interesuje go naród w dojrzałej formie historycznej.

Greenfeld nacjonalizm- styl myślenia, idea wiążąca ludzi w obrębie wlk zbiorowości, poczucie tożsamości, ideologia

kat narodu-nacjonalizmu char indywidualist-liber/ obywatelskim- dojrzała forma nacjonalizmu

kat narodu-nacjonalizmu kolektywist-autorytarnego.

Naród= civil state- suwerenność ludu (nie jedn), członkowstwo o char obywatelskim, może być nabyte

Tilly naród kier przez państwo; wczesne fazy powst narodu- rola czynnika państwowego

naród szukający państwa- różna drogi rozwoju narodów, wiele postaci zj, brak sztywnych granic, wyraźnego początku

Hobsbawm- ogran hist zasięgu zakresu kultur narodowych; naród- zj ogran w czasie i właściwościach

Podobne prace

Do góry