Ocena brak

Kultura materialna, społeczna i niematerialna

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Istnieje kilka poziomów , sfer , kategorii kultury: 

1. Robert McIver :

- Porządek technologiczny ( sfera środków prawomocnych w obrębie danej kultury )

- Porządek społeczny ( sfera celów i środków )

- Porządek kulturalny ( sfera celów )

2. A.Kroeber :

- Kultura rzeczywistości ( zachowania i ich wytwory - korelaty , artefakty kulturowe )

- Kultura społeczna ( zwyczaje i obyczaje )

- Kultura wartości ( przedmioty niematerialne , wyższe wyidealizowane , kultura symboliczna )

3. Kazimierz Dobrowolski :

- Kultura materialna

- Kultura społeczna ( wzory zachowań w stosunku do innych ludzi )

- Kultura niematerialna ( sztuka , religia , idee )

4. Alfred Weber :

- Cywilizacja zewnętrzna ( technika , technologia i wiedza stosowana )

- Cywilizacja wewnętrzna ( moralność , prawo , państwo )

- Kultura w wąskim znaczeniu ( sztuka , religia , idee )

- Technologia

- Społeczeństwo

- Geologia

Podobne prace

Do góry