Ocena brak

KULTURA MASOWA. JEJ CECHY

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

wg Kłoskowskiej - Zgodnie z najogólniej przyjętym znaczeniem pojęcie kultury masowej odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł oraz do jednolitych form zabawowej rozrywkowej działalności wielkich mas ludzkich.

Zjawiska kultury masowej wiążą się więc z działalnością środków masowego komunikowania i treściami przez nie przekazywanymi. Kultura masowa wyróżnia dwa zasadnicze kryteria ilości i standaryzacji treści.

Podobne prace

Do góry