Ocena brak

Kultura jako atrybut człowieka

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

CHARAKTERYSTYKA KULTURY JAKO ATRYBUT CZŁOWIEKA (SZACKA 2003)

  • k obejmuje całość życia człwoieka

  • pojęcie k nie ma charakteru wartościującego (kulturowy, nie kulturalny)

  • k jest tworem zbiorowym 1) jako zobiektywizowany system; 20 jako proces tworzenia k

  • k narasta, przekształca się w czasie (skumulowane doświadczenie przekazywane jest w drodze pozagenetycznego dziedziczenia)

enkulturacja (kulturalizacja)- proces międzygrupowej transmicji wiedzy -> socjalizacja

  1. proces nabywania kompetencji kulturowej, uczenia się kultury

  2. proces wrastania w kulturę danego społeczeństwa

Podobne prace

Do góry