Ocena brak

Kultura i osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian

Autor /dyzio Dodano /20.10.2011

Kultura Rzymu przeszła długą ewolucję od rodzimych tradycji rzymskich czasów miasta - państwa do przejęcia i zaadoptowania tradycji grecko - hellenistycznych w czasach Imperium Rzymskiego . Rzymianie nie byli jednak wyłącznie ślepymi naśladowcami , stworzyli także własne wielkie dzieła .

Piśmiennictwo rzymskie było zawsze pod wpływem greckich twórców . Początkowo tłumaczono dzieła greckie na język łaciński . W czasach rozkwitu piśmiennictwa łacińskiego dzieła były jednak zawsze niedościgłymi wzorami .

Rozkwit poezji rzymskiej przypadł na czasy pryncypatu Oktawiana Augusta . To wtedy tworzyli Wergiliusz , Horacy i Owidiusz . Wergiliusz stworzył " Eneidę " , patriotyczną epopeję sławiącą czyny legendarnego Eneasza oraz liczne utwory opiewające życie na wsi . Utwory liryczne Horacego miały bardzo różnorodną tematykę , wiele wyrażało pochwałę radości życia . Poeta nie stronił też od tematów politycznych , podobnie jak Owidiusz , który jednak zasłynął jako twórca poezji miłosnej .

Historiografia była szczególnie chętnie uprawiana przez przedstawicieli arystokracji . Do kanonu dzieł historycznych przeszły prace Juliusza Cezara " O wojnie galijskiej " i " O wojnie domowej " . Są źródłem poznania stosunków panujących w Galii i wydarzeń związanych z wojną domową . Forma ich jest prosta i zwięzła . Za czasów Oktawiana Augusta pisał Tytus Liwiusz . Stworzył pracę , w której opisał historię Rzymu od założenia miasta . Stała się ona wzorem całej europejskiej historiografii .

Żyjący na przełomie I , II wieku n.e. Tacyt opisywał dzieje panowania dwóch pierwszych dynastii cesarskich w Rzymie . Przedstawił atmosferę dworu cesarskiego i genialnie scharakteryzował sylwetki władców .

Umiejętność pięknego wysławiania wymowy była w Rzymie sztuką , której uczono się od młodości . Był to warunek konieczny do zrobienia kariery politycznej . Oratorzy ( mówcy ) potrafili przez długie godziny wspaniale i zajmująco przemawiać , nie zanudzając jednocześnie słuchaczy . Niedościgłym wzorem był Cyceron żyjący w czasach Cezara .

Prawo rzymskie , jasno sformułowane , zrozumiałe dla wszystkich było szczytowym osiągnięciem kultury Rzymu . Niektóre maksymy prawne , którymi dzisiaj się posługujemy , pochodzą z czasów rzymskich . Są one wciąż aktualne i stanowią podstawę funkcjonowania systemów prawnych m.in. w Polsce .

Rzymianie w budownictwie oprócz kamienia posługiwali się cegła i zaprawą z właściwościami podobnymi do betonu . Pozwoliło im to budować sklepienia nie tylko proste , ale także półokrągłe i kopulaste . Mogli także wznosić budowle ogromnych rozmiarów ( Panteon , słynne amfiteatry , termy ) . Sieć rzymskich dróg budzi zachwyt i podziw . Do naszych czasów przetrwały także akwedukty , czyli specjalne mosty i rynny prowadzące wodę do miast ze znacznie oddalonych terenów górskich .

Rzeźba , zwłaszcza portretowa , osiągnęła w Rzymie mistrzostwo , a jej cechą charakterystyczną był realizm .

Podobne prace

Do góry