Ocena brak

Kultura i jej struktura

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

KULTURA to ogół wytworów i działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych (utrwalonych) i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowością i następnym pokoleniom.

CYWILIZACJA to zespół materialnych wytworów służących zaspokojeniu potrzeb (maszyny, dobra użytkowe). Zdobycze cywilizacji ulegają zniszczeniu w procesie konsumpcji, dlatego też wymagają ciągłego odnawiania.

  • Kultura materialna i niematerialna.

  • Kultura zbiorowości i kultura jednostki.

KULTURA OSOBISTA to ogół sposobów postępowania jednostki, jej metod działania, myśli, poglądów i wytworów działalności.

Podobne prace

Do góry