Ocena brak

Kultura i ciało - Baldwin, Kulturowy obraz cielesności

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Moda- sp przyozdabiania ciała, wymiar uczestnictwa w życiu społ, manifestacja tożsamości, ma zakorzenienie w obyczaju

Blumer- formy o tymczasowej akceptacji, uznaniu, zostaną zast przez formy bardziej nowoczesne

Simmel dyferencjacja (os modna stara się od tłumu odróżnić) i afiliacja(podkr pokrewieństwo z innymi modnymi)

Shapir- to konwencja strojąca się w szaty niekonwencjonalności

Laver- 3 cele ubioru: użyteczność (chroni przed zimnem), odzwierc hierarchii, podkr atrakcyjności

Inna funkcja ubioru: utylitarna (użyteczność), symbol (wskazuje na stat społ i cz na światopogląd), estetyczna (podoba się lub nie)

Zw z nowoczesnością: nieustanna zmienność, duża podaż, różnorodność dóbr, możliwość wyboru

Char horyzontalny mody: współczesna dynamika, styl mniejszości staje się modą gdy zaakceptuje go większość

W społeczeństwie ponowoczesnym

a) rozluźnienie więzi między znaczącym i znaczonym

b) aktywne współtworzenie mody

c) wiedza o tożsamości i nastawienie do świata- znaczenie ubioru

Davis tożsamość ambiwalentna (ludzie współcześni różni, tożsamość oscyluje pomiędzy sprzecznymi tendencjami)

Kulturowe zróżnicowanie płci i reprezentacje kobiecości

- genter płeć społ- opisuje uczucia, zachowania i działania, które char kobiety lub mężczyzn

Hegemoniczna męskość i wyrazista kobiecość- Connell- wzorce męskości i kobiecości, reprezentowane częściej

Tseelon 5 paradoksów wobec społ wymagań kobiety

1) skromności (obrazowane jako uwodzicielki-> kara za to)

2) dwulicowości (by zachowywały się nienat-> krytyka za brak autentyczności)

3) widzialności (kobiecość to spektakl ale nieobecny w przestrzeni publ)

4) urody (kultura nie akceptuje kobiecego ciała jakie jest)

5) śmierci (kobieta symbolizuje śmierć i życie oraz obronę przed śmiercią)

Reprezentacje męskości

-gwałtowność i skłonność do agresji, akcentowanie muskulatury

Erotyka- źródła seksualnej stymulacji; pornografia- dosłowność, zobrazowanie seksu, cel- wprowadzenie nabywcy w stan podniecenia

Szkodliwość pornografii:

1) dowody anegdotyczne- zw między przestępstwem, a faktem, że przestępca był amatorem pornografii

2) statystyki policyjne

3) metody psychologii eksperymentalnej

Ciało emocjonalne- mech kontroli własnych uczuć regulacja ekspresji, objaw dorosłości, opanowanie własnych emocji- warunek kontrolowania emocji innych

Ciało wysportowane- gł przejaw aktywności fiz, zwłaszcza u mężczyzn

Ciało jako dzieło sztuki- tworzy obrazy, rzeźby, muzykę, taniec

Zdrowe ciało- dzieło sztuki, obiekt troski i kultywacji, przedm o autonomicznym bycie, osobowości

Lasch- teza o osobowości narcyzowatego wys poz samokontroli, wyczulenie na oznaki pogorszenia samopoczucia, lęk przed niepełnosprawnością, starzeniem

Osobowość na pokaz- najwięcej uwagi do 1 wrażenia; wyeksponowana i robiąca dobre wrażenie cielesność substytutem duszy

Glassner- fitness- zj ponowoczesne; zw z szukaniem ponowoczesnej tożsamości

Cyborgizm- postęp biotechn; 1 zas ciała- eksterioryzacja (organy i ich funkcje znajdują przedłużenie w świecie zew), 2- internalizacja

Donna Haraway cyberfeminizm- hybrydyczność cyborgów- cz organizm czy maszyna- stos. między człowiekiem i technologią: ludzie zanurzeni w świecie, wytwarzają człowieczeństwo w interakcji z innymi i otaczają ich przedm

Podobne prace

Do góry