Ocena brak

Kultura hamburska

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Rozwija się wśród grup ludzkich, które polowały na renifery – zdolność do obróbki skóry. Człowiek umie robić strzały, przekłuwać. Na ziemiach polskich istniały też takie kultury. Świadczą o tym wykopaliska. Człowiek musiał znaleźć kamień, który nadawałby się na grot dzidy, który musiał być dobrze wykonany, ciosany i profilowany. Kamień był profilowany na ostrze. Człowiek połączył kamień z drzewem. Ostrze było wzmacniane pod wpływem ognia. Ludzie ci posiadali wielki kunszt.

Podobne prace

Do góry