Ocena brak

Kultura a cywilizacja

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

W języku fr. „cywilizacja” i „kultura” znaczą to samo . 

1. Cywilizacja odnosi się do kultury materialnej , natomiast termin kultura odnosi się do wyższej , niematerialnej kultury.

2. Przez socjologię niemiecką cywilizacja była rozumiana jako ogłada , przyjęcie pewnych wyrafinowanych form współżycia , procesu wzrastającego poskramiania efektów i podwyższania progu tego , co legalne.

Cywilizacja to uczłowieczenie ludów w ich zewnętrznych urządzeniach , zwyczajach oraz w ich wewnętrznych przekonaniach.

3. Wg Toynbee cywilizacja to instytucjonalizacja systemu tradycji etycznych , religijnych , ideologicznych dominującego w danym społeczeństwie i społeczności z nim związanych .

Cywilizacja to wyższe stadium rozwoju.

4. Cywilizacja - sfera środków Kultura - zbiór celów

5. Wg Webera cywilizacja wiąże się z racjonalizacją życia . Kultura jest natomiast swoistym układem sił żywotnych , który kształtuje oblicze danego społeczeństwa i jest utrwalony przez jego mentalność.

Cywilizacja - kultura rzeczywistości , Kultura - kultura wartości .

6. XXw. - Cywilizacja to ogół zjawisk miejskich , technologicznych , intelektualnych , scentralizowanych .

W porównaniu z kulturą cyw. Jest zjawiskiem totalitarnym , sztucznym. Kultura - harmonijna kumulacja dziedzictwa i wartości pozwalająca na nieskrępowany rozwój jednostki.

7. Cywilizacja to sfera zjawisk zawnątrzsterowanych i kosmopolitycznych. Jest to sfera szerzej rozumianej kultury która wykazuje elastyczność. Kultura - zjawisko lokalne wewnątrzsterowne .

8. Cywilizacja - działania masowe , uniformizacja ( schematyzacja , normalizacja ) .

Kultura - sfera twórczości , realizuje się to co autentyczne , swoiste , rzeczywiste .

Cywilizacja - ogół wiadomości i umiejętności uzyskanych w procesie rozwoju , ułatwiający społ. rozwiązywanie jego problemów w specyficzny sposób.

Podobne prace

Do góry