Ocena brak

KUGLIN JAN

Autor /szumik Dodano /10.04.2012

KUGLIN JAN, ur. 16 VI 1892 w Boguminie (Śląsk Ciesz.), zm. 21 IX 1972 we Wrocławiu, drukarz, bibliofil. W czasie I wojny świat, w niewoli ros., w bibliotece Klasztoru Preobrażeńskiego pod Moskwą odkrył krak. druki cerk.-słow. S. Fioła z 1492 (praca Świętopełk Fioł z Krakowa i jego druki w Rosji, „Muzeum Pol." Kijów 1918). Od 1919 w Poznaniu, od 1929 wydawał serię bibliofilską Biblioteka Stu dwudziestu (m. in. E. Zegadłowicz Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich, z ilustracjami Z. Pronaszki, Gawęda poety z typografem, Nad brzegami Zodiaku-, G. Morcinka Ondraszkowe ostatki-, M. Rusinka Błękitna defilada-, A.M. Swinarskiego Błękitna godzina, J. Sztaudyngera Ballady poznańskie). W1933 zainicjował drugą, niesprzedażną, serię pt. Biblioteka Jana z Bogumi-na Kuglina, kontynuowaną też po wojnie, w nakł. 3-100 egz. (tum. in. pierwszy druk antykwą pol. A. Półtawskiego - Moja pieśń wieczorna J. Kasprowicza, Wielki wóz A. Janty-Połczyńskiego, Wrzosy Zegadłowicza). W czasie okupacji przebywał w Kielcach i Krakowie, czł. Tymczasowej Rady Księgarstwa Pol.; po wyzwoleniu uruchomił ponad 70 drukarń na G. Śląsku; 1949-61 dyr. Drukarni Nauk. we Wrocławiu. Był wykładowcą na Kursach Dziennikarskich w Poznaniu i Krakowie, oraz od 1958 na Studium Bibliotekoznawstwa UWr. Autor licznych prac z zakresu drukarstwa (gł. dzieło Poligrafia książki 1964, wyd. 2 1968), bibliofilstwa, historii książki, grafiki książkowej; pamiętnik Ze wspomnień typografa (Rocz. Bibliot. 1958 z. 1/2), Książka w moim domu (1972).

SPKP-Supl. (H. Tadeusiewicz).

Podobne prace

Do góry