Ocena brak

Kubki smakowe

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Kubki smakowe są to mikroskopowe twory nabłonkowe kształtu jajowatego lub beczulkowatego, zajmujące całą grubość warstwy nabłonkowej brodawki. Wysokość ich wynosi około 70 szerokość około 40. Na obwodowym (zwróconym do wolnej powierzchni błony śluzowej) końcu kubka smakowego znajduje się w nabłonku mały otworek, zwany- otworkiem smakowym (porus gusłatorius). Komórki kubka są wydłużone. Rozróżniamy komórki zrębowe i zmysłowe komórki smakowe, różniące się budową i czynnością.

Komórki zrębowe (albo pod stawne) występują jako komórki obwodowe i środkowe. Pierwsze, leżące na obwodzie, są to długie komórki pokrywające kubek smakowy na kształt klepek beczki. Ich koniec zwrócony do otworka smakowego jest stożkowato zwężony, koniec drugi, zwrócony do podstawy kubka, jest zwykle tępy

czasami zaś rozszczepiony na dwie oddzielne odnogi. W środkowej zgrubiałej części komórki znajduje się jądro. Komórki zrębowe środkowe są wysmuklejsze, ale krótsze, jądro leży w nich zwykle bliżej podstawy.

Komórki smakowe są to wysmukłe komórki wrzecionowate zakończone małym, silnie błyszczącym włoskiem «pręcikiem smakowym», będącym tworem oskórkowym. Pręciki smakowe leżą w zagłębieniu u bieguna górnego kubka smakowego, tuż poniżej otworka smakowego. Przeciwległy koniec komórki smakowej oplatają nerwowe włókna smakowe; pochodzą one. jak już wspomniano, z nerwu językowo-gardłowego lub też ze struny bębenkowej.

Wrażliwość na poszczególne rodzaje smaku rozłożona jest na języku nierównomiernie. Niektóre brodawki reagują tylko na smak słodki, inne na kwaśny, inne znowu na oba te smaki lub też w ogóle nie odbierają wrażeń smakowych. Na substancje słone brodawki reagują równomierniej.

Kubki smakowe powstają nie tylko w obrębie brodawek, ale przypuszczalnie również wszędzie tam, gdzie włókna nerwu językowo-gardłowego lub nerwu językowego (struny bębenkowej) dochodzą do nabłonka. Więc np. u zarodków długości 16—30 mm znajdujemy liczne «pierwotne» kubki na nasadzie języka i w dolnej części gardła na powierzchni krtaniowej nagłośni. Jeszcze u noworodka kubki smakowe są bardza liczne, a dopiero następnie zanikają w wielu miejscach.

Podobne prace

Do góry