Ocena brak

Kubek udojowy

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013

Część aparatu udojowegoskładającego się z dwóch elementów: zewn.cylinderka metalowego oraz z wewn., wykonanegoz miękkiej gumy (tzw. gumy strzykowej),którą wciąga się do wnętrza cylinderkametalowego, wskutek czego powstają dwiehermetycznie oddzielone komory: międzyścienna,pomiędzy gumą strzykową a cylinderkiemmetalowym, oraz podstrzykowa, wewnątrzgumy strzykowej; przy dojeniu do komorypodstrzykowej wprowadza się strzykwymienia. Komora podstrzykowa jest połączonaz przewodem próżniowym, wskutekczego panuje w niej stale podciśnienie. Wkomorze międzyściennej występuje na zmianęciśnienie atmosf. i podciśnienie.

Ta zmiana wywołana jest przez pulsator, z którym komoramiędzyścienna jest połączona za pomocąodpowiedniego przewodu. Jeżeli w komorzemiędzyściennej będzie panowało ciśnienieatmosf., to wówczas wskutek istniejącej różnicyciśnień między nią a komorą podstrzykowąwystąpi siła, która spowoduje ściśnięcie gumystrzykowej i zaciśnięcie się jej na strzyku.

Nastąpi wówczas takt masażu. Gdy w komorzemiędzyściennej zapanuje z kolei podciśnienie,to wówczas guma strzykowa wróci doswego pierwotnego kształtu, tak że będzie wewnątrz niej działało podciśnienie i wskutektego, wobec różnicy ciśnień między zatokąmlekonośną a komorą podstrzykową, ze strzykówzacznie płynąć mleko. Ten takt pracydojarki nosi nazwę taktu ssania.

Podobne prace

Do góry