Ocena brak

Które z miar zmienności wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartości cechy, a które są wielkościami niemianowanymi?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Miary zmienności, które wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartość cechy:

Nie mianowane miary zmienności to współczynniki zmienności:

  • obliczane przy pomocy kwartyli

  • obliczane przy pomocy miar klasycznych

które bardzo często podajemy po pomnożeniu przez 100 w procentach.

Do góry