Ocena brak

Którą z nauk biologicznych uważasz za najważniejszą dla przyszłości?

Autor /Felix Dodano /10.10.2011

Uważam, że wszystkie nauki biologiczne są ważne dla przyszłości, jednak myślę, iż genetyka może być tą najważniejszą. Genetyka to nauka o przekazywaniu cech potomstwu. Geny można określić jako biochemiczne kody. Są one bardzo maleńkie, niewidoczne nawet pod mikroskopem elektronowym, jednak naukowcom udało się odkryć, że znajdują się w chromosomach. Chromosomy są bardzo małe, przypominające włos strukturalny, które można zobaczyć pod mikroskopem, usytuowane w jądrze każdej komórki ludzkiej. Wszystkie te struktury razem wzięte zawierają pełny biochemiczny model ludzkiej istoty.

Podstawowe prawa dziedziczności sformułował w 1866 Gregor Mendel. W 1993 r. dwaj uczeni: Brytyjczyk R.Roberts i Amerykanin Ph. Sharp otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za wyjaśnienie istotnych szczegółów związanych z budową genów. Tę samą nagrodę otrzymali również chemicy: M. Schmith i K. Mullis za opracowanie metody pozwalającej szybko namnożyć geny lub ich fragmenty. Metoda ta może służyć człowiekowi. Badania lekarzy-naukowców zmierzają do wymiany "chorego" odcinka DNA na zdrowy. Jest to tzw. terapia-leczenie genowe. Do pobranych od chorego komórek wprowadza się poza organizmem "zdrowy" gen i takie "naprawione komórki" wszczepia się do organizmu chorego.

Metody genetyczne są także wykorzystywane do produkcji białek-leków np. insuliny poza organizmem w hodowli tkankowej. Prowadzi się także prace nad przeniesieniem metodami genetycznymi zdolności wiązania azotu do różnych roślin. Jednak rozwój tej dziedziny biologii niesie wiele zagrożeń. Dlatego zaniechano m.in. doświadczeń z bakteriami produkującymi zjadliwe toksyny. Niepokój i sprzeciw wielu biologów, lekarzy, etyków i prawników budzą także doświadczenia z genami na komórkach płciowych.

Myślę, że genetyka jest ważną nauką dla przyszłości, ponieważ dzięki niej będzie można leczyć niektóre choroby dziedziczne, stwarzać nowe gatunki zwierząt poprzez krzyżowanie, a także klonować żywe istoty. Dzięki genetyce ludzie będą mogli planować płeć dziecka, a może nawet jego kolorosów czy oczu. Genetyka może być także niebezpieczna, jeżeli będzie wykorzystywana w niewłaściwy sposób. Przed takimi niebezpiecznymi doświadczeniami przestrzegają nas przerażające filmy z rodzaju science-fiction, które nie są oderwane od życia, ale próbują "przewidzieć" przyszłość.

Podobne prace

Do góry