Ocena brak

Kto wykonuje administracje publiczną w województwie?

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Administracja publiczna to administracja rządowa i administracja samorządowa. Administrację samorządową na terenie województwa wykonuje Sejmik i Zarząd województwa. Administrację rządową na obszarze województwa wykonuje:

- wojewoda

- działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb i straży

- organy administracji niezespolonej

- działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb inspekcji i straży

- organ samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy bądź zawartego porozumienia

- organy innych samorządów, jeżeli wykonanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia

Podobne prace

Do góry