Ocena brak

Kto to jest przedsiębiorca?

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Przedsiębiorca:

  • Począwszy od Cantillon’a wszyscy teoretycy ekonomii są zgodni, że przedsiębiorca spełnia istotne funkcje organizatora produkcji tzn. łączenia i kombinowania różnych podmiotów będących w zasięgu oddziaływania tego przedsiębiorcy,

  • Wg Schumpetera za przedsiębiorcę uznaje się tego, kto:

  1. tworzy przedsiębiorstwo,

  2. wprowadza postęp techniczny,

  3. wprowadza nowe wyroby,

  4. zdobywa nowe rynki zbytu,

  5. podejmuje decyzje organizacyjne m.in. dotyczące ukształtowanie asortymentu produkowanych wyrobów.

Cechy te uważa się jednak za niezupełnie jednoznaczne.

Potocznie za przedsiębiorcę uważa się człowieka aktywnego, twórczego, inteligentnego, zdolnego do podejmowania działań w warunkach niepewności i ryzyka. Te cechy w sposób kompleksowy oddają treść pojęcia przedsiębiorcy.

Przyjmując za główną cechę przedsiębiorcy dokonywanie nowatorskiej kombinacji czynników produkcji, trzeba zwrócić uwagę na dużą złożoność różnych zjawisk, które składają się na proces prowadzenia zarządzania w przedsiębiorstwie.

W spółkach akcyjnych np. dają się zauważyć procesy komplikujące jednoznaczne wskazania przedsiębiorców. Są dwie przyczyny takiego stanu rzeczy:

  1. Znaczna część akcjonariuszy to inwestorzy pasywni, którzy zainwestowali i teraz oczekują efektów nic nie robiąc (czy można ich nazwać przedsiębiorcami? Raczej nie.)

  2. Często podmiotami najbardziej aktywnymi są menedżerowie nie będący właścicielami przedsiębiorstwa; nie tylko zarządzają oni firmami, lecz rzeczywiście tworzą nowe kombinacje czynników produkcji. W rozumieniu Schumpetera właśnie ich należałoby nazwać przedsiębiorcami

Na bazie powyższych dwóch uwag należałoby postawić pytanie, czy w warunkach wystąpienia teorii menedżerów, która polega na oddzieleniu dwóch funkcji kapitału: własnego i zarządzającego, jest to jednoznaczne z oddzieleniem własności środków produkcji od kategorii przedsiębiorcy.

Podobne prace

Do góry