Ocena brak

KTO TO JEST PROWOKATOR, CZY I EWENTUALNIE JAKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Prowokatorem jest ten, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. W wielu przypadkach prowokator działa w celu ochrony porządku prawnego i nie pragnie dokonania czynu zabronionego, gdyż do odpowiedzialności karnej wystarcza usiłowanie.

Ze względu na tę okoliczność prowokator często nie jest podżegaczem, nie chce bowiem dokonania czynu zabronionego przez osobę prowokowaną. Z tej racji w art. 24 ustalono, że prowokator odpowiada jak za podżeganie, z tym że nie stosuje się do niego przepisu o usiłowaniu i o czynnym żalu.

Podobne prace

Do góry