Ocena brak

Kto podlega opiece a kto kurateli

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Opieka (tutela) sprawowana była nad niedojrzałymi, mężczyznami do 14 roku życia, kobietami do 12 roku oraz nad dojrzałymi kobietami, którzy byli sui iuris. Opiekuna miał prawo powołać pater familias w testamencie w stosunku do osób, które po jego śmierci staną się sui iuris, opiekunami stawali się też z mocy prawa agnaci a w razie ich braku - gentyle, władza państwowa (pretor miejski lub ds. opiekuńczych) mogła też powołać opiekuna.

    Opiekunem mógł być mężczyzna, w prawie poklasycznym także kobieta. Powołany opiekun nie mógł odrzucić tego obowiązku publicznego (manus publicum), mógł się jednak od niego uchylić jeśli: miał 70 i więcej lat, był już opiekunem trzech osób, zajmował stanowisko publiczne. Obowiązkiem opiekuna było zarządzanie majątkiem pupila i piecza nad jego osobą.

    Kurateli podlegali: chorzy psychicznie (furiosus), marnotrawcy (cura prodigi), małoletni poniżej 25 roku życia. Kuratorami chorych psychicznie byli agnaci, w razie ich braku - gentyle, mógł to być także kurator sądowy. Marnotrawca podlegał tej samej kurateli co chory psychicznie, natomiast małoletni miał kuratora jako doradcę, którego powoływał pretor lub namiestnik prowincji.

Podobne prace

Do góry