Ocena brak

Kto może otworzyć aptekę?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Aptekę może otworzyć każdy, ale musi być prowadzona przez magistra farmacji. Pracownicy aptek sprzedających wyłącznie gotowe leki mają dość proste zadanie: polega ono po prostu na poda­niu pacjentowi leków wymienionych na recepcie. Niektóre apteki przygotowują także leki zgodnie ze składem podanym przez lekarza na recepcie, potrzebna jest do tego znajomość odpowiednich proporcji i sposobu łączenia odpowiednich skład­ników. W razie wątpliwości farmaceuta musi poro­zumieć się z lekarzem.
Farmaceuta musi także stale dokształcać się w zakresie interakcji różnych rodzajów leków: jeśli istnieje niebezpieczeństwo negatywnych skutków mieszania kilku substancji czynnych ze sobą, musi powiadomić o tym lekarza, który wydał receptę. Podczas sporządzania leków na receptę magister farmacji musi przestrzegać wszelkich zaleceń doty­czących przechowywania i wytwarzania leków. Wszystkie wymienione czynności, a także zabez­pieczenie aptek przed kradzieżą, zwłaszcza barbi­turanów i pochodnych morfiny, są regulowane bar­dzo ścisłymi przepisami. Te przepisy są jeszcze bardziej szczegółowe w szpitalach, w których potrzebna jest znacznie większa liczba specyfików. W placówkach tych na większą skalę stosuje się iniekcje, apteki szpitalne muszą zaopatrywać się w płyny infuzyjne podawane w formie kroplówek, a także zabezpieczać potrzeby specjalistycznych jednostek, takich jak na przykład bloki operacyjne.

Podobne prace

Do góry