Ocena brak

Kto ma zdolność upadłościową?

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Zdolność upadłościową posiada każdy przedsiębiorca, chyba że z przepisu ustawy wyraźnie wynika co innego.

Zgodnie ze znowelizowanym prawem upadłościowym nie można ogłosić upadłości:

-państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, chyba że ustawa wyłącza odpowiedzialność Skarbu Państwa i gminy za ich zobowiązania, Kasy Chorych, instytucji i organizacji utworzonych w drodze ustawy,

-niektórych przedsiębiorstw państwowych, jak Polskie Koleje Państwowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", przedsiębiorstwa Mennica Państwowa, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i innych przedsiębiorców, jeżeli właściwy organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa zgłosi sprzeciw wobec upadłości i złoży oświadczenie o przejęciu zobowiązań przedsiębiorstwa,

-przedsiębiorcy, który nie jest osobą prawną i którego działalność nie wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Za upadłego może być uznany tylko przedsiębiorca. Kto nim nie jest, ten nie może być uznany za upadłego.

Podobne prace

Do góry