Ocena brak

Kto jest krewnym, a kto powinowatym

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Pokrewieństwo to wzajemny stosunek osób pochodzących od tego samego przodka.

Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (syn i ojciec, wnuk i dziadek).

Krewni w linii prostej mogą być wstępnymi, jeżeli są starsi od osoby, od której ustalamy pokrewieństwo lub zstępnymi, jeżeli są od niej młodsi.

Krewnym w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej (siostra i brat, stryj i bratanek).

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo, np. ojciec i syn to pokrewieństwo w linii prostej I stopnia, brat i siostra to pokrewieństwo w linii bocznej drugiego stopnia (w tej linii nie ma pokrewieństwa I stopnia).

Powinowaty jest krewnym małżonka (pasierb, teść, szwagier).

W odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest węzłem biologicznym, powinowactwo jest węzłem prawnym powstającym w konsekwencji zawarcia małżeństwa (źródłem powinowactwa jest zawarcie małżeństwa).

Więź powinowactwa trwa pomimo ustania małżeństwa.

Powinowactwo w żadnym wypadku nie może zachodzić pomiędzy małżonkami.

Linię i stopnie powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Podstawa prawna: art. 61(7) i 61(8) kro (uwaga przepisy obowiązują od czerwca 2009).

Podobne prace

Do góry