Ocena brak

Kształtowanie więzi uczuciowej między rodzicami a noworodkiem podłączonym do aparatu Infant Flow

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Wcześniak przebywający na oddziale intensywnej terapii, który dodatkowo wymaga wsparcia oddechowego, jest w pewien sposób odizolowany od matki. W pierwszych godzinach po porodzie ojciec jest tą osobą, która ma kontakt z dzieckiem na oddziale. Staje się on pośrednikiem między matką a dzieckiem. Matka, przebywając na oddziale położniczym, jest zazwyczaj pełna niepokoju. Dodatkowo konfrontacja z oddziałem intensywnej terapii sprawia, że rodzice stają się bezradni i zagubieni. Dlatego też bardzo ważną rolę odgrywa personel medyczny pracujący na oddziale.

Ważnym elementem w opiece nad wcześniakiem jest zachęcanie rodziców, zwłaszcza matki, do częstego kontaktu z dzieckiem. Matka musi wiedzieć, że jej obecność jest niezbędna w stymulacji rozwoju jej dziecka. Każdy kontakt, a szczególnie dotyk, pieszczotliwy głos, spojrzenie oraz zapach ciała, pozytywnie oddziałuje na dziecko.

Pożądane jest, by rodzice mieli możliwość nieograniczonego kontaktu z noworodkiem. Wspieranie wczesnych form kontaktu powinno być dostosowane do stanu klinicznego dziecka. Należy pokazać rodzicom, jak dotykać dziecko, aby dotyk nie kojarzył się z doznaniami bólowymi, w jaki sposób brać je na ręce oraz układać, aby było to dla niego najbardziej korzystne.

Zadaniem położnej jest edukacja rodziców w zakresie opieki tzw. metodą kangura. Ten typ kontaktu sprzyja spontanicznemu podjęciu ssania przez noworodka i jego rozwojowi. Matka czuje się potrzebna i bardziej pewna siebie.

Wszystkie formy kontaktu rodziców z dzieckiem należy dostosowywać do indywidualnych możliwości zarówno dziecka, jak i rodziców. Położna stanowi dla rodziców najważniejszy wzorzec zachowania wobec ich niedojrzałego dziecka.

Zadaniem personelu pracującego na oddziale intensywnej opieki jest wsparcie rodziców przez wzmacnianie ich kompetencji. Sposoby wspierania rodziców na oddziale mogą być różne. Należą do nich:

•  zapoznanie rodziców z topografią oddziału oraz regulaminem odwiedzin,

•   stworzenie przyjaznych warunków na oddziale,

•   zapewnienie nieograniczonego kontaktu z dzieckiem,

•    określenie zasad panujących na oddziale oraz roli rodziców w opiece i pielęgnacji dziecka,

•    wyj aśnienie rodzicom, do j akich urządzeń łub do j akiej aparatury podłączone jest dziecko, dlaczego włącza się alarm,

•    poinformowanie przez lekarza o faktycznym stanie noworodka i metodzie leczenia,

•   pouczenie matki, jak odciąga się pokarm.

Wskazane jest wczesne włączanie rodziców do pielęgnacji noworodka przebywającego w inkubatorze. Pierwsze czynności, jakie może wykonywać jedno z rodziców, to pomoc przy zmianie pieluchy, uspokojenie dziecka, gdy jest niespokojne i pobudzone. Karmienie noworodka można zorganizować tak, by odbywało się w ramionach matki. Jeśli noworodek jest karmiony przez zgłębnik dożołądkowy, matka może trzymać strzykawkę z pokarmem. Opieka nad noworodkiem tzw. metodą kangura bardzo sprzyja uspokojeniu dziecka, umożliwia podjęcie ssania, uczy matkę reakcji na sygnały wysyłane przez dziecko, pozwała rozwijać jej intuicję.

Wszystkie formy kontaktu rodziców z dzieckiem, pielęgnowanie i zaangażowanie rodziców należy dostosować do stanu zdrowia, indywidualnych potrzeb i możliwości noworodka. Mimo wszystkich trudności rodzice chętnie włączają się w proponowane czynności i dość szybko nawiązują dobrąjakościowo więź ze swoim dzieckiem.

 

Podobne prace

Do góry